Certyfikaty i Atesty

 

 

Wszystkie wyprodukowane wyroby są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi, obowiązującymi w Polsce.

W celu utrzymania wysokiej jakości produktu produkowane przez nas wyroby poddawane są cyklicznie badaniom i kontroli niezależnych instytucji co potwierdzają otrzymane certyfikaty i atesty których wyniki dają możliwość zakwalifikowania wyrobów do grupy produktów najwyższej jakości w danej klasie. Cyklicznie przeprowadzane badania przeprowadzane przez Zakład Higieny Weterynaryjnej, przedstawiają wyniki czystości surowca pod względem występowania bakterii i grzybów. Ponadto Dział Produkcji jest poddawany kilka razy do roku audytom przeprowadzanym przez renomowane firmy. Kontrola wewnętrzna to czynności dokonywane w procesie produkcyjnym przez wykwalifikowanych z dużym doświadczeniem pracowników naszej firmy.

 

Certyfikaty upoważniające do znakowania wyrobów etykietą Oeko-Tex Standard 100 wydawane są przez Instytut Włókienncitwa w Łodzi.

Od 1992 roku Oeko-Tex Standard 100 jest wiodącym w świecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 potwierdza spełnienie wymagań polskich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktów włókienniczych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r .Dz. U. z 2012r., poz. 485 uchylające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych) oraz istniejących w UE regulacji prawnych w zakresie stosowania barwników azowych. Ułatwia sprzedaż wyrobów włókienniczych przede wszystkim na rynkach krajów Unii Europejskiej, Rosji, Ukrainy Białorusi, USA, Kanady, Japonii i innych.

Certyfikaty udzielane przez Instytut:

  • potwierdzają bezpieczeństwo użytkowania wyrobów tekstylnych oraz zwiększają zaufanie odbiorców do ich producentów i importerów

  • otwierają nowe możliwości promocji i sprzedaży produktów tekstylnych na rynkach krajowych i zagranicznych.

 

 

Newsletter

Lech-Pol telefon: +48 41 386 10 14